Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

May 25, 2020

Je kunt het zo grondig oneens zijn met de koers van de organisatie, dat je ervoor kiest om klokkeluider te worden.
Beschuldigen, verdedigen, minachten en terugtrekken zijn teamtoxins die het eerlijke gesprek steeds onmogelijker maken.