Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast

Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Oct 2, 2023

Wij mensen hebben vaak allerlei gedachten over onszelf en over elkaar.

Deze gedachten bepalen vaak hoe je reageert op situaties en op anderen.

Veel van die aannames blijken helemaal niet te kloppen en alleen in je eigen hoofd af te spelen.

Soms kloppen aannames wel en door ze hardop uit te spreken en te checken, komt de...


Sep 18, 2023

In onze sociale contacten accepteren we het bedrog dat we eigenlijk niet eerlijk zijn wat we ervan vinden.

We knikken vriendelijk terwijl we denken wat een onzin, we stellen geen vraag omdat we bang zijn dat we dom overkomen.

Durf je uit te spreken en het verschil te maken zodat je gezamenlijk kan groeien? 


Sep 11, 2023

Teamlid zijn vraagt actief eigenaarschap nemen voor het teamdoel.

Vaak wordt die verantwoordelijkheid wat overgelaten aan de teamleider.

Moedig leidinggeven betekent elke keer je team weer herinneren en richting geven naar het gewenste teamresultaat zodat zij daar actief op gefocust zijn.


Sep 4, 2023

Jouw goede intenties kunnen vaak door anderen heel anders geïnterpreteerd worden.

Hoe meer je mensen meeneemt in je keuzes, hoe duidelijker ze begrijpen wie je bent,
wat je doet en waarom je het doet, hoe veiliger het voor ze wordt.

Expliciteren wat je doet is een belangrijke vaardigheid in samenwerken. 


Aug 28, 2023

In deze speciale podcast ben ik geïnterviewd door Nico van der Zaan van de podcast Experts uit de kleren.

Samen met hem kijk ik naar de uitdagingen in leiderschap voor ondernemers en de lessen die er van het leidinggeven door teamleiders geleerd kunnen worden.