Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast

Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Nov 28, 2022

Hoewel voor jou het doel van een samenwerking vanzelfsprekend kan zijn, is dat niet altijd helder en inzichtelijk voor diegenen die het moeten uitvoeren.

Waardoor mensen elkaar eerder negeren en de tent uitvechten, dan elkaar opzoeken en ondersteunen.

Hoe helder ben jij daarin? 


Nov 21, 2022

Als het team ZZP-ers of invalkrachten inhuurt, vraagt dit om bewuste instructie voor deze tijdelijke opvang. Zonder verwachtinmanagement is het risico groot dat het feestje dat ze bouwen, niet is wat je had verwacht. 


Nov 14, 2022

Gericht sturen op productief en professioneel gedrag vraagt ook dat je zicht hebt op een aantal zaken en op data. Resultaten, processen en output bijhouden is een belangrijk sturingstool voor sterk leiderschap.


Nov 7, 2022

We denken, interpreteren, concluderen in ons hoofd en vanuit die overtuiging gaan we met elkaar in gesprek. Of niet in gesprek, maar oordelen we wel. Steeds vaker probeer ik te spiegelen om mensen bewust te maken van de vele aannames die samenwerking in de weg staan.