Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast

Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Sep 27, 2021

Als je alleen een hamer hebt, zie je alles als een spijker.

Deze uitspraak helpt mij om me te realiseren dat elke collega verschillend is en een andere aansturing vraagt.

Het model situationeel leidinggeven biedt een helder kader voor een passende aanpak bij ieders proces.


Sep 20, 2021

Hoe creatief ben jij in het in verbinding blijven tijdens het thuiswerken?

Leg jij erbij neer dat jullie elkaar niet kunnen ontmoeten of zoek jij naar oplossingen om het samenzijn toch te bevorderen. 


Sep 13, 2021

Je hebt mooie doelen, over wat je als teamleider bereiken wil, hoe je wilt sturen en wat je wilt veranderen met je team.
Wees je bewust van je startpunt; waar sta je nu en is je doel wel haalbaar?
Want een te hoge lat frustreert.


Sep 6, 2021

Letterlijk alles in de vingers willen houden, leidt soms tot grote ongelukken.
Ik wilde er grip op hebben en mijn vinger erop leggen.
Dat werd een pijnlijke ervaring. Doe er jouw voordeel mee.