Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast

Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Jul 26, 2021

Werk vloeit daarheen waar geen nee gezegd wordt.
Dus als je geen prioriteiten stelt, geen dammen bouwt tegen de overvloed aan vragen en werk dat er op je afkomt, verzuipt je team.


Jul 19, 2021

Of heb je een team dat achter je staat?
Dus heb je collegiale consultatie of intervisie georganiseerd? Bepaal je de normen als team en draag je die samen uit?
En kan je je persoonlijke vraagstukken en struggles delen met andere teamleiders?


Jul 12, 2021

Je bent aangenomen en gaat vol enthousiasme aan het werk, maar dan kom je er achter dat verschillende mensen andere taakopvattingen hebben over jouw rol. 


Jul 5, 2021

Wat is jouw mentale programmering die je hebt ingeprent? Herken je waarop je je aangesproken voelt én waar je anderen op aanspreekt?

De boodschap die je meekregen hebt, draag je uit en raakt je. Als teamleider wil je je eigen thema’s kennen, om van daaruit bewuster te sturen.