Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast

Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Feb 27, 2023

Welke woorden gebruik jij, en wat zeg jij eigenlijk?

Ben je wollig met een abstract lang verhaal?

Waar nauwelijks de rode lijn uit te halen valt, waardoor je steeds weer nieuwe ruis veroorzaakt?

Concrete tips om te communiceren.


Feb 20, 2023

Hoe krijg je je team zelf kritisch zonder je eigen mening door te drukken of zelf steeds de norm te stellen?

Maak dit van het team door de feiten scherp op tafel te leggen en de beslissing bij je team uit te vragen en hen gezamenlijk laat beslissen.

Leer ze zelf een voorstel te doen waar commitment op is.


Feb 13, 2023

Ons brein kan te grote verschillen niet verdragen.

Als mijn waarheid teveel afwijkt van de jouwe, ga ik automatisch mijn eigen visie verdedigen.

En dus zeg ik ja maar, nee want, ... waarmee de kloof nog groter wordt.

Benut dan de overeenkomst, dan kan ieder weer beter aansluiten.


Feb 6, 2023

Je bent niet de enige die soms strugglet met je dagelijks werk als teamleider want het is echt een vak apart.

Het vraagt om jezelf leren kennen, vaardigheden ontwikkelen en aansluiten bij wat het team vraagt.

Ik neem je mee in de verhalen van de mensen die ik coach.