Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Dec 9, 2019

Een werkvorm om met je team alle meningen in beelden over een onderwerp boven tafel te krijgen. Dit keer ging het over zelfsturing. Ruimte geven aan de diversiteit in opvattingen geeft een breder draagvlak, wijzere besluiten en erkenning voor elkaar. Er schuilt wijsheid in elke tegenstem.