Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Oct 23, 2023

Wat is het contract in en met je team?

Is er expliciet uitgesproken waar jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, commitment op hebben en aansprakelijk voor zijn?

En is er ook helder afgesproken welke rollen en taken daar van iedere bij horen?

Als je de bovenstroom niet helder organiseert, creëer je met elkaar de ongewilde onderstroom.