Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Sep 11, 2023

Teamlid zijn vraagt actief eigenaarschap nemen voor het teamdoel.

Vaak wordt die verantwoordelijkheid wat overgelaten aan de teamleider.

Moedig leidinggeven betekent elke keer je team weer herinneren en richting geven naar het gewenste teamresultaat zodat zij daar actief op gefocust zijn.