Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast

Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

May 27, 2024

De logica van doelen is niet voor iedereen gelijk.

Wat voor jou een inspirerend perspectief is, hoeft dat niet te zijn voor je teamleden. 

Als zij geen zin hebben in een marathon, gaan ze niet lopen. Perspectief is key. 


May 20, 2024

Als je heldere doelen wilt bereiken, helpt het om functionele afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en expliciet verwacht gedrag.

Door dit persoonlijk te maken, wordt het diffuus, wispelturig en daarmee onveilig. 


May 13, 2024

Je hebt de taak als teamleider, maar als jij daarin iets besluit of regelt, zijn er anderen die jouw ideeën, beslissingen of aansturing in twijfel trekt of overrulet.

Als op zone 2 de taak en rol niet goed ingericht zijn, kun je op zone 1 je resultaat niet bereiken.


May 6, 2024

In het eerste blok van de training UitAanAfspreken vielen voor een aantal mensen de kwartjes.

Als het doel niet gezamenlijk gedragen wordt of als de taken die iedereen daarin heeft niet gedragen worden, dan bereik je geen resultaten en ondermijnt het jouw kracht als teamleider.