Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Jun 13, 2022

Mogelijk zijn jouw verwachtingen implicieter dan je denkt. Zeker als je veel rode energie hebt. Want dan kun je nog steeds niet helder en duidelijk zijn in wat je verwacht van je team. Bijvoorbeeld wanneer je eigenaarschap verwacht, maar zelf voortdurend het initiatief neemt. Dan geef je impliciet een andere boodschap.