Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

May 31, 2021

Teamleiderschap gaat niet alleen over de onderstroom, maar ook over helderheid in de visie, in taken en rollen en over sturen op processen, afspraken en procedures.
Jouw vertaalslag naar je team bepaalt de samenwerking.