Preview Mode Links will not work in preview mode

Sterk Leiderschap podcast


Met de Sterk Leiderschap podcast bouwt Heleen Siebert samen met jou aan leiderschap door het eerlijke gesprek (in teams) te faciliteren.

Gedurende de episodes ontwikkelt Heleen mindset, skills en gedrag van leidinggevenden en team members. Concreet, confronterend en met compassie.

De rode draad: Persoonlijk verantwoordelijkheid gaat over jou en mij!

Feb 8, 2021

In elk team heb je mensen die bepalend zijn.

Zij hebben een plek verworven van waaruit ze veel invloed uitoefenen op de sfeer en de werkwijze in het team.
Soms is dat helpend, soms ook heel belemmerend.

Hoe ga jij als teamleider met zulke informele leiders om.